... dům je mnohem více než pouhé přístřeší, měl by nás povznést emocionálně a duchovně.
John Saladino

Vítejte na ASKdesign

Slovo „architekt“ je odvozeno z latinského architectus pocházejícího z řeckého slova arkhitekton (vedoucí stavitel). Architekt je osobou, která transformuje potřeby uživatele do požadavků na stavitele.

Architekt musí důkladně rozumět principům, vlastnostem a předpisům, kterým musí jeho design stavby i její konstrukční řešení odpovídat. Musí znát všechny prostředky, které může použít pro realizaci potřeb uživatele, aby byl schopen navrhnout co nejlepší řešení s ohledem na požadavky, čas a náklady. Dá Vám odborný výklad, jaký stavební materiál zvolit, jak budou materiály působit v prostoru, jak budou konstrukční detaily fungovat.

Architekt stojí na straně klienta, je to Váš nestranný poradce při rozhodování. Pokud s ním budete řešit Váš prostor od návrhu až po detail v interieru, máte záruku, že prostor bude dobře řešen „stavebně" i „esteticky".

Předpokladem úspěšného a kvalitního návrhu je navázání důvěrného, v podstatě intimního vztahu s klientem. To umožní pochopit jeho potřeby, přesně definovat nároky a představy na bydlení, stávající zvyklosti, obyčeje, rituály.