... dům je mnohem více než pouhé přístřeší, měl by nás povznést emocionálně a duchovně.
John Saladino

Předprojektová příprava

Předprojektová příprava:

  • Úvodní konzultace, analýza potřeb, přání a životního stylu klienta s ohledem na dané možnosti místa
  • Obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby.
  • Objasnění základních cílů s objednatelem.
  • Zabezpečení veškerých nutných průzkumů pro vypracování dokumentace (hydrogeologický, geodetický, radonový, atd.).
  • Zajištění vyjádření všech požadovaných správců inženýrských sítí.
  • Vypracování cenové nabídky jednotlivých stupňů projektové dokumentace. (viz ceník)