... dům je mnohem více než pouhé přístřeší, měl by nás povznést emocionálně a duchovně.
John Saladino

Stavební inženýring

Stavební inženýring:

  • Projednání dokumentace k územnímu řízení s dotčenými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí
  • Vypracování žádosti na zahájení územního řízení a zajištění územního rozhodnutí
  • Projednání projektu s dotčenými orgány a organizacemi za účelem vydání ohlášení nebo stavebního povolení
  • Vypracování žádosti o ohlášení stavby, stavební povolení.
  • Zabezpečení podkladů pro vodoprávní řízení.
  • Komunikace a spolupráce s projektantem při řešení požadovaných změn projektu pro výše uvedená správní řízení.
  • Spolupráce u výběrového řízení na dodavatele stavby
  • Zabezpečení vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
  • Připravíme podklady pro získání dotací Zelená úsporám.