... dům je mnohem více než pouhé přístřeší, měl by nás povznést emocionálně a duchovně.
John Saladino

Konzultační a poradenský servis

Konzultační a poradenský servis

  • při kterémkoli stupni projektové dokumentace
  • při kterémkoli stupni správního řízení
  • při komunikaci s jiným projektantem
  • při rekonstrukcí domů, bytů
  • při volbě celkového směru designu mobiliáře, nábytku
  • při výběru z množství nabízených možností
  • při zoufalství ze složitosti procesu celého stavebního řízení
  • při potřebě nasměrování správným směrem