... dům je mnohem více než pouhé přístřeší, měl by nás povznést emocionálně a duchovně.
John Saladino

Curriculum Vitae

Ing. arch. Kamila Šindelářová

Kamila Šindelářová

Osobní údaje

 • jméno Kamila Šindelářová (roz. Šťastná)
 • narozena 1973 v Praze

Vzdělání

 • Středoškolské vzdělání – 1992 – Státní maturitní zkouška, Akademické gymnázium, Praha
 • Vysokoškolské vzdělání – 1999 – absolvent ČVUT, Fakulta Architektury, Praha (FA ČVUT), obhajoba diplomního projektu v Atelieru Doc. Ing. arch. E. Schlegra
 • Postgraduální studium – 2000-2006 FA ČVUT Praha (2000 - Manchester University of Architecture, UK)

Certifikace

 • 2004 – Autorizace v oboru Pozemní stavitelství a architektura, urabanismus, člen Česká Komora Architektů (ČKA) číslo osvědčení: 3220
 • 2011 – Osvědčení pro tvorbu posudků krajinného rázu (Závěrečná obhajoba u Ing. Arch. I. Vorel)

Praxe

 • 1992 – Atelier PaK, Praha
 • 1993 – Atelier Machoninová, Praha
 • 1994 – 1997 - zahradní architektura, spolupráce s botanikem J. Wunschem
 • 1998, 1999 – Jívka u Trutnova, - POV (člen sdružení architektů pro Program Obnovy Venkova)
 • 1999 – 2000 - B.I.R.T. Consulting s.r.o., Praha - project management
 • 2000 – Atelier CTAC, Manchester - GB, (ekologická architektura)
 • od roku 2000 – vlastní projektová tvorba v externí spolupráci s různými profesními specialisty a architekty

Portfolio

Jazyky

 • Angličtina – aktivně (London – „Trinity College Examination“)
 • Němčina, Ruština – pasivně

Záliby

 • Sport - závislost v lyžování, házená
 • Cestování - Norsko, USA, GB, Irsko
 • Vše o kávě, včetně její konzumace

OSVČ

 • Živnostenský list vázané činnosti pro obor „Projektová činnost ve výstavbě“
 • Živnostenský list volné činnosti pro obor „Design“
 • Profesní pojištění u ČKA
 • Software Autocad LT 2013, Open Office