... dům je mnohem více než pouhé přístřeší, měl by nás povznést emocionálně a duchovně.
John Saladino

Ceník

Položka Sazba
Prvotní konzultace  - analýza problému, specifikace zadaní, (do 3 hod) 1 200,- Kč
Hodinová sazba (dle složitosti projektu) 450-600,- Kč/hod
Cestovné mimo Prahu 6,- Kč/km

V případě ujednání na delší spolupráci na uceleném projektu či konkrétní části projektu, který lze řádně začlenit do kategorie architektonických prací a projektů, bude druh návrhu začleněn do příslušné kategorie výkonové fáze, a cena stanovena dle programu pro výpočet honoráře architekta pro pozemní stavby podle honorářových zón a započitatelných nákladů (dříve Honorářový řád ČKA). V tomto případě je prvotní konzultace pro zadání projektu zdarma.

V případě zadání , které zahrnuje převážně konzultační a poradenskou činnost v místě investora, a rozsah prací nepřesáhne 20 hodin, bude cena práce účtována v rámci ceníku Hodinového architekta.