... dům je mnohem více než pouhé přístřeší, měl by nás povznést emocionálně a duchovně.
John Saladino

O nás

Jsem autorizovaný architekt (registrovaný v České komoře architektů, číslo autorizace 3220), od roku 1999 jsem pracovala na mnoha vlastních ucelených projektech ale i participovala na řadě nezačlenitelných a těžko pojmenovatelných dílčích prací ve spolupráci s jinými architekty.

V současné době se zabývám kompletními projekty rodinných a bytových domů, občanské vybavenosti, projekty rekonstrukcí staveb a půdních vestaveb... Dále poskytuji konzultační a poradenský servis v oblasti architektury, designu a stavebního inženýringu. Poradím s výběrem pozemku, projektu, osazením domu na pozemek nebo se změnami ve stávající projektové dokumentaci.